Varnost osebnih podatkov

Uporabnik se strinja, da spletna trgovina zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu uporabnika. Spletna trgovina se zavezuje, da bo z osebnimi podatki uporabnika rokovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter jih bo uporabljala in obdelovala izključno z namenom izboljševanja in uvajanja novih storitev v spletno trgovino.