Nastavitve piškotkov

O nas

Spletna tržnica www.jemdomace.si je del projekta »Oskrbimo LAS – dobro za nas«, ki ga (v partnerstvu z Občino Slovenska Bistrica) izvaja Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Ob pomoči lokalne akcijske skupine Zadruga LAS Dobro za nas je projekt sofinanciran s sredstvi mehanizma LEADER. Temeljni namen projekta je spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano ter s tem zagotovitev pridelovalcem nove tržne poti za trženje njihovih pridelkov. Prav tako dvig kakovosti lokalno pridelanih živil, osveščanje o pomenu pridelave in rabe lokalno pridelanih živil ter z zagotovljeno ponudbo kvalitetnih lokalnih pridelkov posledično skrb za zdravje vseh nas. Cilji projekta Oskrbimo LAS-dobro za nas so zagotovitev kakovostne lokalno pridelane hrane tako javnim zavodom (šolam, vrtcem) kot posameznikom. Ob organiziranih predavanjih, povezanih s pomenom in izzivi pridelave in potrošnje lokalno pridelane hrane, projekt v prihodnje predvideva tudi prodajo lokalnih pridelkov na mestnem trgu.

Eden izmed  rezultatov omenjenega projekta je torej tudi spletna tržnica jemdomace.si. Zasnovana je kot mesto, kjer je na enem mestu zbrana vsa ponudba lokalno pridelane hrane (konvencionalne, integrirane ter ekološko pridelane), pijače (sokov, vin ...) ter ostalih pridelkov (medu, peciva ...). Omenjeni artikli so na voljo za nakup vsem prebivalcem lokalnega bistriškega področja, po dogovoru pa je možno naročilo tudi s širšega področja. Ob vseh prednostih, ki jih prinaša kvalitetna lokalno pridelana hrana ter dejstvu, da spletna tržnica ponuja le izbrane kvalitetne pridelke in izdelke, smo prepričani, da bo vsak lahko zase izbral tisto, kar išče, kakovost naročenega izdelka ter enostavnost nakupa prek ospletne tržnice pa ga bosta vedno znova pripeljala nazaj na našo spletno tržnico.

Izvajalec projekta (RIC Slovenska Bistrica) je razvojno-podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S svojimi svetovalnimi storitvami posegamo tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. Svoje aktivnosti usmerjamo v izvajanje štirih sklopov dejavnosti:

  • razvoj podjetništva,
  • lokalni in regionalni razvoj,
  • razvoj turizma,
  • razvoj podeželja

 

Aktivnosti po posameznih področjih so prilagojene posameznim ciljnim skupinam uporabnikov:

  • mladim, potencialnim podjetnikom (študentom, zaposlenim in brezposelnim osebam), podjetjem začetnikom in podjetjem v rasti,
  • lokalnim skupnostim, javnim institucijam in društvom,
  • turistom,
  • podeželskemu prebivalstvu.
paymethods

Za vsebino informacij je odgovoren Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Politika razvoja podeželja 2007-2013

© 2013 RIC Slovenska Bistrica