Nastavitve piškotkov

Naše kmetije in pridelovalci

Za ponudbo izdelkov na spletni tržnici skrbijo:

(za podrobnosti klikni na znak, ki označuje posameznega dobavitelja)


Oglejte si Z nami sodelujejo na večjem zemljevidu.


Kmetija Volk

Sele pri polskavi 16a

2331 Pragersko


Ekološka kmetija Podgrajšek

Črešnjevec 104

2310 Slovenska Bistrica


 

Kmetija Jančič

Ložnica 12a

2321 Makole


Kmetija Lešnik

Črešnjevec 107

2310 Slovenska Bistrica


Sadjarska kmetija Frešer

Preloge 6

2316 Zgornja Ložnica


Eko kmetija Černoga

Podboč 1

2319 Poljčane


Eko kmetija Litič

Nadgrad 1

2317 Oplotnica


Kmetija Kancler

Spodnja Polskava 237

2331 Pragersko


Kmetija Korošec

Bukovec 130

2314 Zgornja Polskava


Kmetija Ropret-Stegne

Malo Tinje 2

2316 Zgornja Ložnica


Vinogradništvo Frešer

Ritoznoj 17

2310 Slovenska Bistrica


Vinogradništvo Vehovar

Lokanja vas 13

2310 Slovenska Bistrica


Kmečka pekarna Janja Metličar s.p.

Zg. Jablane 30a

2326 Cirkovce


Kmetija Pušnik

Črešnjevec 118

2310 Slovenska Bistrica


Kmetija Tomše

Loka pri Framu 20

2313 Fram


Eko kmetija Frešer

Kopivnik 9

2313 Fram


Kmetija Mihec

Stojnci 125

2281 Markovci


Kmetija Štumberger

Stojnci 20

2281 Markovci


Ekološka pridelava, Sonja Sreš, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Bizjakova ulica 10

2331 Pragersko


Kmetija Dobnikar

Devina 29

2310 Slovenska Bistrica


Kmetija Sajko

Preloge 15

2316 Zgornja Ložnica


Kmetija Fošt

Partizanska cesta 49

2317 Oplotnica


Fruštek, Anja Logar s.p.

Celjska ulica 9

2000 Maribor


Sadjarstvo Leskovar

Videž 13

2310 Slovenska Bistrica


Eko kmetija pri Matevžu

Kostanjevec 63

2316 Zgornja Ložnica


Kmetija Pri omi Neži

Mihovce 4

2326 Cirkovce


Kmetija Krajnčič

Črešnjevec 105a

2310 Slovenska Bistrica


Kmetija Fingušt-Hecl

Orehova cesta 44

2312 Orehova vas


Zeliščarstvo Erker

Laporje 120

2318 Laporje


Čebelarstvo Poslek

Mariborska ulica 45

2314 Zgornja Polskava


Kmetija Plečko

Podova 69

2327 Rače


Kmetija Čretnik

Levič 25

2318 Laporje


Mojstri okusov

Ljubljanska cesta 17

2327 Rače


Kmetija Selinšek

Starše 35

2205 Starše


Vrtnarstvo Vrhovnik

Bistriška cesta 60

2319 Poljčane


Zadruga Dobrina

Jurovski dol 1

2223 Jurovski dol


Kmetija Lah

Podvinci 71a

2250 Ptuj


HP Hibrid d.o.o.

Kajuhova ulica 81a

2310 Slovenska Bistrica


Kmetija Vidnar

Novake 46

2319 Poljčane


Sadjarstvo Krepfl

Mariborska cesta 18

2327 Rače


Herbessa, Manja Weingerl s.p.

Gradiška 555

2201 Zgornja Kungota


Pohorske dobrote

Cesta v Ranče 94

2313 Fram


Nika Poslek s.p.

Partizanska ulica 24

2310 Slovenska Bistrica


Kmetija Lipoglav

Klopce 11a

2310 Slovenska Bistrica


Čebelarstvo Kotnik

Prepuž 1a

2316 Zgornja Ložnica


Kmetija Lamperček - Obrul

Koritno 17

2317 Oplotnica


Kmetija Jokl

Črešnjevec 131a

2331 Pragersko


 

paymethods

Za vsebino informacij je odgovoren Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Politika razvoja podeželja 2007-2013

© 2013 RIC Slovenska Bistrica