070 205 430

Za naročila in dodatne informacije smo vam na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure ali v soboto od 9. do 13. ure.

Dostava

Naročila živil, oddana v spletni tržnici, dostavi upravitelj na uporabnikov registriran naslov oziroma drug izbran naslov, ki ga uporabnik navede ob naročilu. Dostava naročil se izvaja na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole (pri oddaji naročila se za to območje označi opcija "Občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole").

Dostava naročil poteka vsak petek. Dostava ob točno določenem času je možna izključno po predhodnem dogovoru uporabnika. 

Naročilo za dostavo v petek je potrebno oddati najkasneje v sredo do 12.00 ure. V kolikor naročilo ni oddano v navedenem roku, se naročilo dostavi naslednji termin, torej naslednji petek.

Cena dostave na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole znaša  2,00 EUR (znesek naročila pod 50 EUR),  razen če je s promocijsko akcijo določeno drugače.

Pri naročilih v vrednosti nad 50,00 EUR je dostava na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole brezplačna.

Naročilo se uporabniku dostavi na registriranem oziroma v postopku naročanja navedenem naslovu, ob zgoraj navedenem terminu dostave. V primeru, ko uporabnika ni na dogovorjenem naslovu, dostavljavec pokliče na telefonsko številko, ki jo je uporabnik navedel ob registraciji in se uporabnika počaka na naslovu največ pet minut. Če prevzem naročila kljub temu ni možen in je bila storitev predhodno plačana, se blago pusti na primernem mestu naslova dostave. Upravitelj pri tem za morebitno poslabšanje, uničenje ali krajo izdelkov ne odgovarja. V primeru plačila po povzetju in nemožne izročitve po tem odstavku, se naročilo vrne upravitelju. Ob večkratni neupravičeni odsotnosti uporabnika, si upravitelj pridržuje pravico njegovo spletno naročanje blokirati.

Ne glede na navedeno, si upravitelj pridržuje lastninsko pravico nad naročenimi izdelki, dokler ti niso v celoti plačani.  


Osebni prevzem izdelkov

Naročilo lahko uporabnik prevzame v prostorih skladišča spletne tržnice Jemdomace.si na naslovu Kolodvorska ulica 1, Slovenska Bistrica. Za takšno obliko prevzema se uporabnik odloči ob samem spletnem naročanju, kjer način dostave (v tem primeru osebni prevzem) sam določi. Na prevzemnem mestu je možno plačilo z gotovino ali s predhodnim plačilom. Prevzem naročenega blaga je možen vsak petek od 9.30 do 15.00 ure ali po predhodnem dogovoru.


Dostava izdelkov na dom

Upravitelj spletne tržnice zagotavlja dostavo naročenega blaga na naslov, ki ga uporabnik ob naročilu posreduje. Dostava se izvrši na naslov registriranega uporabnika oziroma na drug željen naslov, ki ga uporabnik ob samem naročilu lahko navede v rubriki "Naslov plačnika", " Uporabil bi nov naslov". Ob tem mora uporabnik upoštevati razpoložljivo področje dostave, določeno v splošnih pogojih. Tedenska dostava in čas dostave sta določeni  v splošnih pogojih.

Kot prevzemni čas se šteje trenutek, ko se izdelki oz. naročeno blago izroči uporabniku na dogovorjenem prevzemnem mestu, s čimer preide vsa odgovornost za izdelke na uporabnika. Ponudnik bo vse prevzemne dokumente s podatki, ki vključujejo tudi račun, priložil izdelkom.

Dostava izdelkov poteka ob petkih, med 9.30 in 15.00.